MIST apartmani - otok Ist otok Ist

Opći uvjeti

Molimo naše drage goste kao i one koji će to tek postati da prije korištenja usluga najma pročitaju naše Opće uvjete poslovanja sa svim uvjetima i posebnostima smještajnog objekta i same lokacije. 

1. OPĆE ODREDBE 

  1.1. Ovim se Općim uvjetima poslovanja utvrđuju međusobni odnosi, odnosno prava i obveze pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) i korisnika usluga (u daljnjem tekstu: gost). 

  1.2. Svi navedeni uvjeti primjenjuju se jednako na sve rezervacije i sve osobe, odnosno primjenjuju se jednako na nositelja rezervacije, ostale goste, prijatelje i eventualne posjetitelje. 

  1.3. MIST apartmani dio su prvog kata obiteljske kuće te se sastoje od dvije smještajne jedinice: 

  a) Apartman MIS površine 48 m2, na 1. katu kuće koji može ugostiti maksimalno 4 osobe. Sastoji se od kuhinje i dnevnog boravka/spavaća soba, spavaće sobe s malim balkonom, kupaonice, WC-a te velikog balkona. 

  b) Studio apartman IST površine 24 m2, također na 1. katu kuće koji može ugostiti maksimalno 2 osobe. Sastoji se od kuhinje, kupaonice, dnevne/spavaće sobe i balkona. 

  2. SREDSTVA KOMUNIKACIJE 

  2.1. Iznajmljivač i gost cjelokupnu komunikaciju vrše putem e-maila, osim u posebnim slučajevima kada to iznajmljivač iznimno dopusti putem mobilnog telefona, odnosno Whatsappa, Vibera i ostalih komunikacijskih sredstava. 

  2.2. Iznajmljivač će po zaprimanju upita, a prilikom slanja ponude, gostu putem e-maila dostaviti i Opće uvjete poslovanja, pravila Kućnog reda, Informacije o GDPR-u te Uvjete za povrat sigurnosnog depozita. 

  3. REZERVACIJA 

  3.1.Rezervacija apartmana iz toč. 1.3. ovih Općih uvjeta poslovanja vrši se putem službene web stranice: https://mist-apartments.com/hr kao i putem sljedećih stranica: laganini.com, apartmaninfo.hr, apartmanija.hr i adriatic.hr.

   3.2. Nakon upita za željeni termin, najkasnije u roku od 72h po primitku istoga, iznajmljivač će svakom gostu poslati ponudu s uputom za plaćanje akontacije te sve informacije o rezervaciji i cijeni kao i posebnim uvjetima ukoliko nisu definirani ovim Općim uvjetima poslovanja. 

   3.3. Gost je dužan u roku od 24h od primitka podataka izvršiti uplatu i istu dostaviti iznajmljivaču, nakon čega je iznajmljivač dužan blokirati tražene datume za ostale goste. 

   3.4. Da bi rezervacija bila valjana potrebno je da su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

   a) nositelj rezervacije ima minimalno 18 godina 

   b) da je gost uplatio akontaciju u visini 30% ukupnog iznosa ponude, 

   c) da je gost potvrdu o uplati akontacije dostavio iznajmljivaču te da je uplata vidljiva na njegovom računu, a što sve potvrđuje iznajmljivač dostavom gostu putem e-maila potvrde rezervacije iz koje je vidljiv iznos uplaćene akontacije. 

   3.5. Rezervaciju mora izvršiti jedan gost koji predstavlja i ostale goste iste rezervacije. 

   4. AKONTACIJA 

   4.1. Akontacija za smještaj je novčana transakcija kojom gost doznačuje domaćinu postotak od ukupne cijene noćenja. Uplatom akontacije za smještaj gost rezervira svoj termin, a iznajmljivač se osigurava od eventualne štete zbog nedolaska gosta. 

   4.2. Akontacija iznosi 30% ukupnog iznosa ponude koju iznajmljivač po upitu dostavi gostu na e-mail adresu. Gost je dužan uplatiti akontaciju na bankovni račun iznajmljivača u roku od 24 sata od primitka ponude.

   4.3. U slučaju da gost ne uplati akontaciju u roku iz toč. 4.2. rezervacija će se smatrati otkazanom te se gostu neće pružiti usluga u željenom terminu. 

   4.4. Ukoliko je rezervacija apartmana izvršena u roku kraćem od 30 dana od početka razdoblja najma, potrebno je iznajmljivaču uplatiti puni iznos naznačen na ponudi, što obuhvaća i akontaciju i cjelokupni boravak (100% iznosa). 

   4.5. Iznajmljivač će izvršiti povrat uplaćene akontacije u sljedećim slučajevima i na sljedeći način: 

   a) ako gost otkaže rezervaciju 60 i više dana od dana početka najma u visini od 100%, 

   b) ako gost otkaže rezervaciju unutar 60 do 30 dana od dana početka najma u visini od 50%, 

   c) ako gost otkaže rezervaciju unutar 30 dana od dana početka najma NE vrši se povrat. 

   4.6. Uplatom akontacije gost potvrđuje da je suglasan s Kućnim redom kao i ovim Općim uvjetima poslovanja te da iste prihvaća. 

   5. SIGURNOSNI DEPOZIT/ NAKNADA ŠTETE 

   5.1. Sigurnosni depozit ili polog je određen iznos novca koji izdvaja gost po dolasku u smještajni objekt, a koji služi kao osiguranje od eventualne materijalne štete. 

   5.2. Sigurnosni depozit iznosi u vrijednosti jednog noćenja te se predaje iznajmljivaču isključivo u gotovini, za što iznajmljivač izdaje potvrdu o primitku pologa. 

   5.3. Gost plaća iznajmljivaču sigurnosni depozit u vrijednosti jednog noćenja nakon što pregleda apartman i preuzme ključeve čime gost potvrđuje da je preuzeo ispravan i uredan apartman, za što mu iznajmljivač predaje potvrdu o isplaćenom sigurnosnom depozitu. 

   5.4. Iznajmljivač zadržava pravo ne prihvatiti goste u objekt prilikom dolaska ukoliko isti ne žele platiti sigurnosni depozit. U tom slučaju, iznajmljivač zadržava uplaćeni iznos akontacije u cijelosti. 

   5.5. Iznajmljivač će zadržati polog djelomično ili u cijelosti nakon što pregleda apartman te utvrdi nedostatke odnosno nastalu štetu. U slučaju da su gost/gosti napravili štetu veću od visine pologa dužni su nadoknaditi cjelokupnu visinu štete (punu štetu). Navedeno vrijedi i za zajedničke prostorije i zajedničku opremu u objektu. U slučaju zadržavanja sigurnosnog depozita u cijelosti ili djelomično iznajmljivač i gost potpisuju izjavu koja sadrži opis nastale štete te potpise obiju strana kojima potvrđuju da su s istom upoznati. 

   5.6. Iznajmljivač će vratiti polog u cijelosti ako se u smještajnoj jedinici ili objektu ne utvrdi nikakva šteta po odjavi gosta, za što iznajmljivač također izdaje potvrdu o vraćenom sigurnosnom pologu. 

   6. CIJENE I NAČIN PLAĆANJA 

   6.1. Cijene usluga dostupne su na službenoj stranici Apartmana MIST te su izražene u eurima. 

   6.2. Za boravak kraći od 4 noći u periodu od 1. srpnja do 15. kolovoza ukupna cijena povećava se za 30%. 

   6.3. Iznajmljivač je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku promijeniti navedene cijene usluga. 

   6.4. Po zaprimanju upita za rezervaciju smještaja, iznajmljivač je dužan gostu u roku od 72h dostaviti ponudu putem e-maila s točnim iznosom cijene tražene usluge. 

   6.5. Plaćanja se vrše putem bankovnog transfera na račun iznajmljivača te gotovinski. 

   6.6. Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata na bankovni račun iznajmljivača na ime akontacije u visini od 30% ukupne cijene kao potvrde rezervacije i druga rata od 70% prilikom dolaska i pregleda smještajne jedinice koja se može izvršiti na bankovni račun iznajmljivača ili gotovinski isključivo u eurima. 

   6.7. U slučaju da gost ne može po dolasku u objekt platiti preostali dio od 70% ukupne cijene i/ili sigurnosni depozit, iznajmljivač ima pravo otkazati rezervacije, bez odgode, te zadržati uplaćenu akontaciju. 

   6.8. Sigurnosni depozit u vrijednosti jednog noćenja plaća se isključivo u gotovini. 

   6.9. U cijenu apartmana uračunavaju se boravišne pristojbe, završno čišćenje, opskrba vodom, električnom energijom, energijom za kuhanje, grijanje vode te jedno korištenje perilice rublja za boravke od 7 (sedam) dana ili više. Ukoliko gost boravi kraće od 7 (sedam) dana ili 7 (sedam) ili više dana, a želi ponovno koristiti perilicu rublja dužan je prilikom svake ponovne uporabe platiti naknadu od 5€ (pet eura). 

   7. POVRAT NOVCA 

   7.1. Iznajmljivač ne izvršava povrat novca osim iz razloga propisanih toč. 4.5. a) i 4.5. b) te toč. 5.6. ovih Općih uvjeta poslovanja. 

   7.2. Povrat novca nije moguć ni u slučaju ako se gosti odluče napustiti nekretninu kao posljedicu provale. 

   8. OTKAZIVANJE/ IZMJENE 

   8.1. Gost može svoju rezervaciju otkazati 60 ili više dana od dana početka najma nakon čega će mu iznajmljivač izvršiti povrat uplaćenih akontacijskih sredstava. 

   8.2. Gost može svoju rezervaciju otkazati između 60 i 30 dana od dana početka najma nakon čega će mu iznajmljivač izvršiti povrat uplaćenih akontacijskih sredstava u visini od 50%. 

   8.3. Nakon potvrđene rezervacije gost može poslati zahtjev za izmjenu rezervacije koja ne obvezuje iznajmljivača. Iznajmljivač će ovisno o zahtjevu i mogućnostima obavijestiti gosta da li je izmjena rezervacije moguća. Bez obzira na nemogućnost udovoljavanju zahtjeva za izmjenu uvijek se primjenjuju navedeni uvjeti otkazivanja. 

   8.4. Gost ne može, osim u slučaju iz toč. 8.1. ovih Općih uvjeta poslovanja, besplatno otkazati ako se ne udovolji njegovom zahtjevu. 

   9. DOLAZAK/ODLAZAK- CHECK IN/CHECK OUT 

   9.1. Svi dolasci/check in, određeni su u periodu od 15:00 do 20:00h, a odlasci/check out, od 05:00 do 10:00 h. 

   9.2. Raniji dolasci i kasniji odlasci mogući su samo u slučaju da isto odobri iznajmljivač. 

   9.3. U slučaju da se gost ne pridržava vremenom dolaska i odlaska, iznajmljivač zadržava pravo naplate dodatnog noćenja po uvećanim cijenama. Odnosno, u slučaju da gost napusti objekt u vremenu između 10:00 i 14:00h naplaćuje se 50% iznosa jednog noćenja, a sve poslije 14:00h kao dodatno noćenje. 

   9.4. U slučaju da se gost ne pojavi i ne obavijesti iznajmljivača o dolasku rezervacija se smatra otkazanom po isteku dana. U ovom slučaju, iznajmljivač zadržava uplaćenu akontaciju kao i pravo ponovno otvoriti objekt za rezervacije. 

   9.5. U slučaju da gost obavijesti iznajmljivača da će doći kasnije od zakazanog termina iznajmljivač je dužan rezervaciju čuvati 24 sata od prvotno planiranog dolaska. Ova situacija ne isključuje obvezu gosta da plati cijelokupnu cijenu rezerviranog smještaja. 

   9.6. Ukoliko gost iz bilo kojeg razloga koji nije opravdan (u slučaju smrti, teške bolesti i sl.) odluči doći koji dan kasnije ili pak ranije napustiti apartman dužan je platiti puni iznos rezervacije. 

   10. OSOBNE ISPRAVE, OSOBNI PODACI I DOKUMENTACIJA 

   10.1. Svi gosti su dužni prilikom dolaska predočiti iznajmljivaču na uvid osobni dokument s kojim su putovali kako bi iznajmljivač mogao goste prijaviti u sustav eVisitor. 

   10.2. Gostu koji odbije dati na uvid valjanu osobnu/putnu ispravu može mu se uskratiti pristup smještajnom objektu u kojem slučaju iznajmljivač ima pravo zadržati uplaćenu akontaciju. 

   10.3. Iznajmljivač će sve informacije i dokumentaciju gostiju čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s lokalnim odredbama o zaštiti osobnih podataka. 

   11. SMJEŠTAJNE JEDINICE 

   11.1. Opis, slike i lokacija apartmana odgovaraju onima na službenim web stranicama Apartmana MIST. Smještajni objekti ne spadaju u kategoriju hotela i kao takvi ne moraju imati iste kriterije kao hoteli. 

   11.2. Apartmani MIST mogu se koristiti isključivo za odmor. 

   11.3. Broj osoba u smještajnoj jedinici ne smije biti veći od dozvoljenoga, pa tako Apartman MIS ima smještajni kapacitet za do 4 osobe, a Studio apartman IST za do 2 osobe. 

   11.4. Broj osoba u smještajnoj jedinici ne može biti veći od oglašenog odnosno propisanog. Ako u smještajnoj jedinici boravi više osoba od dopuštenog iznajmljivač ima pravo zatražiti da višak osoba napusti smještajnu jedinicu, u slučaju ne postupanja po navedenom iznajmljivač ima pravo raskinut ugovor koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma smještajnog objekta nije moguć.

   11.5. Ukoliko se, na dan početka ili u bilo koje vrijeme korištenja usluge najma apartmana, pojavi veći broj osoba od najavljenih u rezervaciji i koje apartman ne može primiti, ostaje samo dozvoljeni i unaprijed najavljeni broj osoba. 

   11.6. Zabranjeno je na ili pored smještajnog objekta postaviti šator, parkirati kamp kućice i sl. U slučaju nepoštivanja ove odredbe iznajmljivač je ovlašten raskinuti ugovor o najmu koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku do 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma nije moguć. 

   11.7. Obzirom da je na otoku ograničeno kretanje prijevoznim sredstvima, a do objekta nije moguće prići automobilom, te se gost svejedno odluči na otok doći automobilom isti je u obvezi svoje vozilo ostaviti parkirano na improviziranom parkingu u blizini trajektne luke. U ovom slučaju, ukoliko želi, radi lakšeg prijevoza stvari od luke do apartmana moguće je organizirati prijevoz traktorom, uz naknadu. 

   11.8. U Apartmanima MIST kućni ljubimci nisu dozvoljeni. Ako gost u smještajni objekt dovede kućnog ljubimca iako to nije dopušteno ili iznimno dovede veći broj kućnih ljubimaca od dozvoljenog iznajmljivač je ovlašten raskinuti ugovor o najmu koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku do 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma nije moguć. 

   11.9. U objektima nije dozvoljen boravak kućnih ljubimaca, međutim iznajmljivač ne može garantirati da prije u kući nije bilo kućnih ljubimaca. Iznajmljivač ne preuzima odgovornost za eventualne alergijske reakcije do kojih može doći u smještajnom objektu. 

   11.10. Pušenje je, osim na balkonima, zabranjeno u obje smještajne jedinice kao i u cijelom objektu te u slučaju pušenja naplatit će se cjelokupni sigurnosni depozit. 

   11.11. Svu opremu u apartmanu kao i izvan njega gosti koriste na vlastitu odgovornost. 

   12. OSOBNE STVARI 

   12.1. Svaki je gost odgovoran za svoje osobne stvari koje unese u prostorije Apartmana MIST, a iznajmljivač ne odgovara za iste. 

   13. KUĆNI RED 

   13.1. Gosti su se prilikom svog boravka dužni pridržavati kućnog reda koji čini sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja te se nalazi u svakoj smještajnoj jedinici. Također, prilikom uplate akontacije po ponudi, informacije o GDPR-u kao i kućni red iznajmljivač dostavlja gostu na e-mail. 

   13.2. Iznajmljivač će, kada uoči neprimjereno ponašanje, goste upozoriti na isto. U slučaju opetovanog kršenja odredbi kućnog reda, opasnosti za imovinu i izlaganjima opasnostima iznajmljivač zadržava pravo raskinuti ugovor/ prekinut rezervaciju koje nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma kao niti za položeni sigurnosni depozit nije moguć. 

   13.3. Svaki gost se koristi uslugama iznajmljivača na vlastitu odgovornost te iznajmljivač ne odgovara za bilo kakve eventualne štetne događaje koje bi gost svojim postupanje pretrpio prilikom korištenja usluga. 

   13.4. Iznajmljivač ima pravo u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman/smještajnu jedinicu radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku u apartman/smještaju jedinicu iznajmljivač je dužan obavijestiti gosta u prvom sljedećem kontaktu. 

   13.5. U slučaju opravdane sumnje iznajmljivača da je napravljena šteta, gosti su obvezni istome omogućiti ulazak u smještajnu jedinicu radi provjere situacije. 

   14. PRIGOVORI I NEDOSTACI 

   14.1. Gost je dužan prilikom ulaska u apartman isti pregledati kao i u slučaju pojave nepravilnosti ili štete iste odmah prijaviti iznajmljivaču. Ukoliko ne postupi na opisani način te ne prijavi nedostatke ili štetu, a šteta bude postojala, presumira se da je gost načinio iznajmljivaču štetu te iznajmljivač zadržava sigurnosni depozit. 

   14.2. Gost ima pravo po uočavanju nedostataka u čišćenju, održavanju i sl. uputiti prigovor iznajmljivaču/kućepazitelju odmah i ostaviti mu primjereni rok za otklanjanje nedostataka po prigovoru.

   14.3. Iznajmljivač snosi odgovornost za odstupanje od stanja i opreme smještajnog objekta u odnosu na ono što je objavljeno na web stranici. 

   14.4. Reklamacije kao i prigovori podnose se za vrijeme trajanja najma, odnosno rezervacije smještaja, naknadne reklamacije i prigovori se ne uvažavaju. 

   15. VIŠA SILA/IZVANREDNI DOGAĐAJ (OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI) 

   15.1. Ako je korištenje smještajnog objekta onemogućeno uslijed više sile - požar, poplava, potres, terorizam, građanski nemiri, atmosferski uvjeti, i slično, iznajmljivač ima pravo raskinut ugovor i izvršiti povrat uplaćenih sredstava, osim ako je dio noćenja ostvaren onda se umanjuje razmjerno iskorištenom broju noćenja. 

   15.2. Ako je korištenje smještajnog objekta onemogućeno uslijed izvanrednog događaja - puknuće vodovodne ili kanalizacijske cijevi, isključenje električne energije, radnje vlade ili bilo koje druge vlasti, nesreće, kvara na strojevima ili opremi i sl., iznajmljivač ima pravo raskinut ugovor i izvršiti povrat uplaćenih sredstava, osim ako je dio noćenja ostvaren onda se umanjuje razmjerno iskorištenom broju noćenja. 

   15.3. Iznajmljivač nije odgovoran za raskid ugovora i djelovanje više sile i/ili izvanrednog događaja. 

   15.4. U slučaju buke susjeda, prometa i sl. iznajmljivač se ne može smatrati odgovornim. 

   15.5. Iznajmljivač ne odgovara za loš signal, preopterećenost sustava i druge probleme s telefonskim i internet prijemom. 

   15.6. Apartmani MIST nalaze se okruženi prirodom i zelenilom kao prirodno stanište pčela, osa, komaraca i sl., pa stoga, iznajmljivač ne odgovara za eventualne ubode i ugrize životinja. Uz navedeno, iznajmljivač ne odgovara ni za nastale opekline koje je gost pretrpio prilikom pretjeranog izlaganja suncu ili zbog bilo kojeg drugog razloga. 

   15.7. Iznajmljivač ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu ozljedu, štetu, gubitak, kašnjenje, dodatne troškove ili neugodnosti uzrokovane izravno ili neizravno bilo kojim događajima koji su izvan njegove kontrole. 

   16. ZAVRŠNE ODREDBE 

   16.1. Plaćanjem akontacije za rezervaciju smještaja gost prihvaća ove Opće uvjete poslovanja, pravila Kućnog reda, Informacije o GDPR-u kao i Uvjete o povratu sigurnosnog depozita te je s istima suglasan. 

   16.2. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i ostaju na snazi do donošenja novih/izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja. Iznajmljivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti Opće uvjete poslovanja, bez prethodne obavijesti gosta. 

   16.3. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve goste neovisno o tome putem koje stranice iz toč. 3.1. su izvršili rezervaciju smještaja.

   16.4. Eventualni sporovi između iznajmljivača i gosta nastojat će se riješiti mirnim putem, a ako takvo rješenje nije moguće nadležan je stvarnonadležni sud u Zadru i primjena hrvatskog zakonodavstva. 

   16.5. Ništavnost ili nevaženje pojedine odredbe Općih uvjeta poslovanja ne utječe na valjanost ostalih odredaba Općih uvjeta poslovanja.